Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

48 total results found

MGE - Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu những kiến thức cơ bản của việc giảng dạy và học tập vớ...

MGE
Elearning

Thế nào là một khóa học trong hệ thống MGE?

MGE - Hướng dẫn sử dụng

Với một khóa học trong MGE, các giảng viên có thể thêm tài liệu giảng dạy và tổ chức hoạt động ...

Câu hỏi dạng tính toán

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Câu hỏi dạng tính toán cho phép giảng viên tạo những câu hỏi với phép toán bằng số riêng lẻ bằng ...

Câu hỏi trả lời bằng đáp án số

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

1. Tìm hiểu về câu trả lời bằng đáp án số Về cơ bản, câu hỏi trả lời bằng đáp án số giống với câ...

Câu hỏi tự luận

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

1. Thế nào là câu hỏi tự luận? Câu hỏi tự luận cung cấp tùy chọn trả lời bằng cách tải một hay n...

Câu hỏi mô tả

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Trang câu hỏi Mô tả chỉ hiển thị một số văn bản (và có thể là đồ họa) mà không yêu cầu câu trả lờ...

Câu hỏi đáp án đúng/ sai

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Đối với loại câu hỏi đáp án đúng/ sai, một học viên chỉ có hai lựa chọn trả lời cho loại câu hỏi ...

Câu hỏi trả lời ngắn

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Trong một câu hỏi trả lời ngắn, học viên sẽ nhập một từ hoặc cụm từ vào khung đáp án để trả lời c...

Câu hỏi ghép nối

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Câu hỏi ghép nối cho phép học viên nối các nội đề tương thích với nhau để tạo thành những câu khẳ...

Câu hỏi trắc nghiệm

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Nền tảng MGE cung cấp cho giảng viên nhiều sự linh hoạt khi tạo các loại câu hỏi bài tập trong kh...

Quản lý danh mục câu hỏi

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

1. Thế nào là danh mục câu hỏi? Bạn có thể tưởng tượng danh mục câu hỏi như một thư mục trên máy...

Ngân hàng câu hỏi

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

1. Sơ lược về ngân hàng câu hỏi Tính năng này cho phép giảng viên tạo, xem trước và chỉnh sửa câ...

Dashboard - Trang cá nhân

MGE - Hướng dẫn sử dụng

Trong hệ thống đào tạo MGE, mỗi thành viên đều có một trang cá nhân của riêng họ hay còn gọi là...

MGE - Hướng dẫn tạo và quản lý khóa học cho giảng viên

Các khóa học là không gian nơi giảng viên thêm tài liệu học tập và hoạt động cho học sinh theo mộ...

MGE
Elearning

Điều hướng đơn giản trên website E-learning MGE

MGE - Hướng dẫn sử dụng

Thông thường, khi bạn đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang có thể tùy chỉnh và đượ...

Sắp xếp các khóa học trong danh mục khóa học

MGE - Hướng dẫn tạo và quản lý khóa học...

Để sắp xếp các khóa học trong danh mục, "quản trị viên - administrator” hay "người quản lý - mana...

Cách xóa khóa học

MGE - Hướng dẫn tạo và quản lý khóa học...

Tương tự như tạo thêm khóa học mới, vai trò giáo viên không có quyền xóa khóa học. Chỉ "quản trị ...

Thêm một khóa học mới

MGE - Hướng dẫn tạo và quản lý khóa học...

Nếu bạn được cấp vai trò "giảng viên", bạn sẽ không thể tự thêm khóa học mới. Để tạo thêm khóa họ...

Hướng dẫn giảng viên làm quen với hệ thống MGE

MGE - Hướng dẫn tạo và quản lý khóa học...

Với hệ thống MGE, giảng viên có thể tạo và quản lý các tài liệu trong khóa học của mình, đồng thờ...

Tạo tài khoản giảng viên và thêm giảng viên vào khóa học

MGE - Hướng dẫn sử dụng

Để tạo tài khoản giảng viên, đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào tài khoản quản trị viên, đến tab "N...

Khám phá hệ thống MGE và các khóa học

MGE - Hướng dẫn sử dụng

Một trong những thách thức khi triển khai E-learning mà các doanh nghiệp hay tổ chức giáo dục thư...

MGE - Hướng dẫn quản lý cơ bản

Canvas

MGE - Hướng dẫn ghi danh học viên vào khóa học - nhóm học

Làm thế nào để doanh nghiệp quản lý các nhóm đào tạo theo từng phòng ban, vị trí công việc? Làm t...

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đào tạo MGE

Tính năng câu hỏi (quiz) giúp giảng viên xây dựng các bài kiểm tra online, các bộ câu hỏi đánh gi...

MGE
Elearning

Câu hỏi dạng tính toán đơn giản

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đà...

Câu hỏi dạng tính toán đơn giản cho phép giảng viên tạo các bài toán riêng lẻ với kết quả là giá ...