Skip to main content

Recently Updated Pages

Công cụ hỗ trợ import câu hỏi vào ngân hàng đề

Là công cụ hỗ trợ bạn tạo các câu hỏi trên ngân hàng đề từ các câu hỏi đã có trong file Word của ...

Quản lý quyền hạn của khóa học và đơn vị

Khóa học hay lớp học thường được bổ nhiệm quản lý bởi giáo viên và có bên liên quan tham gia như ...

Quản lý các kế hoạch học của doanh nghiệp hoặc học kỳ của nhà trường

Học kỳ là thành tố quan trọng trong nhà trường hoặc trong đơn vị đào tạo có lộ trình đào tạo lớn....

Bổ nhiệm quản trị viên cho Đơn Vị Tuyến Dưới

Để bổ nhiệm quản trị viên mới vào đơn vị tuyến dưới, bạn nhấn vào đơn vị tuyến dưới mà bạn muốn b...

Thêm, sửa, xóa Đơn Vị Tuyến Dưới

Đơn vị tuyến dưới được sắp xếp theo danh sách cây phân cấp. Sau mỗi đơn vị bạn có bộ công cụ "Đón...

Đơn vị tuyến dưới là gì?

Trong một tổ chức, có thể sẽ có nhiều hoạt động vì vậy mà bạn cũng có thể có nhiều nhóm, tổ, phòn...

Hướng dẫn tạo khóa học hoặc lớp học mới từ menu quản trị viên

Nếu bạn là quản trị viên của trường, bạn cũng có thể tạo khóa học mới từ menu quản trị viên.   ...

Hướng dẫn tạo khóa học hoặc lớp học mới từ bảng điều khiển

Khóa học hay lớp học là một phần tử cơ bản bao gồm tài nguyên học tập và các hoạt động học tập di...

Thêm một trang tài liệu vào khóa học

Mặc dù việc tải các tài liệu khóa học lên hệ thống rất dễ dàng, nhưng nếu bạn có thể thêm chúng t...

Giảng viên thêm khối công cụ vào giao diện trang học trực tuyến

Giảng viên có thể thêm các khối công cụ vào bên cạnh khu vực làm việc chính của mình. Các khối ...

Chèn thêm tệp âm thanh và video vào khóa học

Trong hệ thống MGE, để hiển thị các tệp âm thanh như mp3, tệp video như mp4, mov hoặc các tệp đ...

Thêm weblink hoặc URL vào khóa học

Với MGE, việc hiển thị cho tất cả học viên link đến các trang web hoặc link đến các tệp được tả...

Quản lý các tệp dữ liệu riêng tư

Mỗi người dùng trong hệ thống đào tạo MGE có một vùng lưu trữ tệp cá nhân được gọi là “Vùng quả...

Tạo tài liệu ebook trong khóa học

Trong hệ thống MGE, “Sách điện tử - Book” là một chuỗi các trang được gắn kết với nhau. Bạn có ...

Tạo một hoạt động hoặc tài liệu trong khóa học

Hệ thống MGE hỗ trợ việc dạy học của giảng viên, chuyên gia đào tạo với rất nhiều loại hoạt độn...

Hướng dẫn sử dụng "Trình chọn file - File picker" để thêm các tệp vào khóa học

Trong video này, chúng ta sẽ khám phá “Trình chọn file - File picker” và cách giảng viên sử dụn...

Cách thêm hình ảnh vào khóa học

Giảng viên có thể thêm hình ảnh vào một hoạt động hoặc một tài liệu thông qua trình chỉnh sửa v...

Kéo thả thêm tài liệu vào khóa học

Có hai cách thức để thêm tài liệu như tệp thuyết trình hoặc tệp văn bản vào khóa học. Cách thứ ...

Làm thế nào để chỉnh sửa các học phần trong nội dung khóa học?

Trong giao diện khóa học, giảng viên có thể bật chế độ chỉnh sửa trong khóa học của mình bằng c...

Làm thế nào để tùy chỉnh một khóa học cơ bản?

Là một giảng viên, bạn có quyền kiểm soát về cách khóa học của mình hiển thị như thế nào với họ...