Skip to main content

Thêm weblink hoặc URL vào khóa học

Với MGE, việc hiển thị cho tất cả học viên link đến các trang web hoặc link đến các tệp được tải lên trực tuyến rất dễ dàng. Điều này giúp họ không phải mất nhiều thời gian tự tìm kiếm tài liệu hoặc nội dung liên quan đến khóa chọ. Học viên có thể nhận được link trực tiếp mà giáo viên cung cấp. 

Để thêm link, đầu tiên bạn bật chế độ chỉnh sửa khóa học. Sau đó trong học phần mà bạn muốn thêm weblink hoặc URL của mình, nhấp vào “Thêm một hoạt động hoặc tài nguyên - Add an activity or resource”. Nếu bạn chọn sai phần cũng không sao, vì bạn có thể dễ dàng sửa lại bằng tính năng di chuyển tệp. 

Thêm URL vào khóa học.jpg

Hình 1: Thêm URL vào khóa học

Tiếp theo màn hình sẽ hiển thị pop up "Trình chọn hoạt động", chọn URL và chuyển đến giao diện trang thiết lập liên kết. Giảng viên có thể đặt tên cho URL của mình. Tên không nhất thiết phải là địa chỉ thực mà có thể là một thuật ngữ mô tả nội dung của link bởi vì học viên sẽ thấy tên link trên trang khóa học. Bạn cũng có thể thêm mô tả và nếu muốn hiển thị mô tả đó trên trang khóa học, bạn hãy đánh dấu tick vào ô. Sau đó trong hộp URL từ bên ngoài, bạn dán và nhập tên URL hoặc địa chỉ web, các link đến trang web hoặc tệp đã tải lên của bạn vào.

Cuối cùng bạn nhớ kéo xuống dưới, nhấp vào “Lưu và quay lại khóa học”, bạn sẽ thấy weblink đã hiển thị ngay trong trang khóa học của mình.