Skip to main content

Tạo tài liệu ebook trong khóa học

Trong hệ thống MGE, “Sách điện tử - Book” là một chuỗi các trang được gắn kết với nhau. Bạn có thể coi nó như một trang web nhỏ với nhiều trang con hoặc như một quyển sách hướng dẫn trực tuyến gồm nhiều chương. Công cụ sách rất hữu ích vì nó không chỉ bao gồm văn bản mà còn chứa được các link, âm thanh hình ảnh và video, chẳng hạn như video YouTube.

Sách có một khối gọi là “Mục lục" - nơi hiển thị bản tóm tắt các chương nội dung khác nhau. Để thêm sách vào khóa học, trước tiên bạn bật chế độ chỉnh sửa khóa học và sau đó trong học phần bạn muốn thêm sách, hãy nhấp vào “Thêm một hoạt động hoặc tài nguyên - Add an activity or resource”. Màn hình sẽ xuất hiện “Trình chọn hoạt động - Acitvity chooser”. Sách chỉ là một dạng tài liệu để người học tham khảo thông tin mà không cần các hành động tương tác cụ thể. Nhấp vào biểu tượng quyển sách để chuyển thẳng đến màn hình thiết lập ebook hoặc nhấp vào icon “i” để biết thêm thông tin. Bạn đặt tên cho quyển sách, thêm mô tả nếu cần, và nếu bạn muốn hiển thị mô tả này trên trang khóa học, hãy đánh dấu tick vào ô trống bên cạnh.

Tạo tài liệu sách trong khóa học.jpg

Hình 1: Tạo ebook trong khóa học

Chỉnh sửa các cài đặt cho ebook trong khóa học.jpg

Hình 2: Nhập tên và mô tả cho quyển sách

Trong tùy chọn “Giao diện - Appearance”, bạn có thể quyết định cách đánh số các chương của quyển sách. Hệ thống chỉ hiển thị mục lục sách và không có nút mũi tên điều hướng.

Khi bạn nhấp vào “Lưu và hiển thị”, bạn có thể bắt đầu thêm nội dung vào quyển sách của mình. Sau khi tạo xong một chương, tên của nó xuất hiện trong mục lục của quyển sách. Bạn dễ dàng thêm một chương khác bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu "+" và sau khi đã lưu chương thứ hai, mũi tên kéo thả để thay đổi vị trí của các chương sẽ xuất hiện.

Biểu tượng “Chỉnh sửa cấu hình - Configure” cho phép bạn thực hiện một số chỉnh sửa, chẳng hạn như ấn biểu tượng thùng rác sẽ xóa chương và biểu tượng hình con mắt sẽ ẩn nó khỏi học viên. Ngoài ra, giảng viên còn có thể xuất bản sách dưới dạng file pdf bằng cách nhấp vào menu bánh răng.