Skip to main content

Tạo một hoạt động hoặc tài liệu trong khóa học

Hệ thống MGE hỗ trợ việc dạy học của giảng viên, chuyên gia đào tạo với rất nhiều loại hoạt động và tài liệu. Một số loại tài liệu thường sử dụng nhất là ebook, file đính kèm (PDF, powpoint, mp3,...), thư mục nén, từ điển wiki và URL. Hoạt động trong khóa học cũng vô cùng đa dạng, phong phú như bài học, bài tập về nhà, bài kiểm tra quiz, cuộc khảo sát, chat thảo luận, diễn đàn hỏi đáp, hoạt động đánh giá chấm điểm chéo và các hoạt động tương tác với nội dung đa phương tiện như video, hình ảnh, game,...

Ví dụ về hoạt động và tài liệu trong khóa học.jpg

Hình 1: Ví dụ về hoạt động và tài liệu trong khóa học

Trong ví dụ trên đây, bạn dễ dàng thấy được 2 loại tài liệu ebook, file power point đính kèm và hoạt động bài học. Giảng viên đồng thời có thể lựa chọn thêm vào khóa học những loại tài nguyên và hoạt động khác để khóa học thêm phong phú.

Để thêm nội dung học tập vào trang khóa học, giảng viên sử dụng “Trình chọn hoạt động - Activity chooser” Bạn có thể truy cập bằng cách bật chế độ chỉnh sửa khóa học và trong phần thêm nội dung học tập, bạn nhấp vào biểu tượng dấu cộng “Thêm một hoạt động hoặc tài nguyên - Add an activity or resource” để thêm nội dung mà mình muốn. 

Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị pop up Trình chọn hoạt động”. Tùy thuộc vào cài đặt của quản trị viên, bạn có thể thấy tab “Tất cả - All” hiển thị mọi nội dung học tập có sẵn để bạn sử dụng hoặc bạn có thể thấy hai nút tab riêng biệt: “Hoạt động - Activities” - nút này yêu cầu học viên tương tác với hệ thống, chẳng hạn như đăng câu hỏi, câu trả lời trong diễn đàn hoặc nộp bài tập và "Tài liệu - Resources” - là nơi mà học sinh có thể đọc, xem hoặc nghe các nội dung giảng dạy. Bạn có thể thêm một hoạt động hoặc tài liệu bằng cách nhấp vào nó để chuyển đến trang thiết lập. Giảng viên cũng có thể nhấp vào biểu tượng thông tin để đọc thêm thông tin hệ thống và sau đó nhấp vào nút “Thêm” ở dưới cùng bên phải. Bạn có thể chọn yêu thích một mục bằng cách nhấp vào dấu sao và sau đó dễ dàng tìm lại mục đó từ tab “Mục có gắn dấu sao” - “Starred”.