Skip to main content

Làm thế nào để tùy chỉnh một khóa học cơ bản?

Là một giảng viên, bạn có quyền kiểm soát về cách khóa học của mình hiển thị như thế nào với học viên. Chẳng hạn như bạn có thể thay đổi tên đầy đủ và tên viết tắt của khóa học xuất hiện trong thanh điều hướng. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng trình bày, cách hiển thị chủ đề, tài liệu và hoạt động của khóa học.

Đầu tiên, hãy chọn menu hình bánh răng trên cùng bên phải màn hình và nhấn vào “Edit settings”. Sau khi nhấn, màn hình thiết lập của khóa học sẽ hiện ra, tại đây bạn có thể thay đổi tên đầy đủ và tên viết tắt của khóa học nếu muốn. Danh mục khóa học sẽ được hiển thị sẵn nhưng bạn cũng có thể ẩn nó cho đến khi bạn cài đặt xong ngày bắt đầu khóa học. Lưu ý rằng học viên vẫn có thể truy cập khóa học dù đã qua ngày kết thúc.

Chỉnh sửa các cài đặt tên và thời gian cho khóa học.jpg

Hình 1: Chỉnh sửa các cài đặt tên và thời gian cho khóa học

Giảng viên cũng có thể thêm mô tả về khóa học của mình cho những học viên chưa đăng ký tìm hiểu. Và nếu muốn, bạn cũng có thể tải thêm tệp (hình ảnh, âm thanh,...) trong phần mô tả.

Khu vực "Định dạng khóa học - Course format" là nơi để giảng viên chọn cách hiển thị khóa học. Các chủ đề có thể trình bày theo kiểu "hàng tuần" với các bài học được sắp xếp theo lộ trình từng tuần. Nếu bạn chọn định dạng chủ đề hoặc định dạng theo tuần thì bạn có thể tùy chỉnh hiển thị nội dung tất cả các học phần trên cùng một trang. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều học phần, bạn có thể chọn mỗi trang chỉ hiển thị nội dung của một học phần cụ thể. Cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến cách học viên xem khóa học của bạn. Ví dụ như trong trang khóa học “Các môn thể thao” sẽ có nhiều phần nhưng nếu bạn nhấp vào link học phần “Quần vợt”, bạn sẽ chỉ thấy các hoạt động trong học phần đó. Học viên có thể điều hướng đến các chủ đề/ học phần khác bằng cách nhấp vào tên trong mục lục tương ứng ở bên trái màn hình.

Định dạng khóa học.jpg

Hình 2: Chọn định dạng khóa học mà giảng viên muốn hiển thị

Số lượng học phần hiển thị trên một trang.jpg

Hình 3: Chọn số học phần hiển thị trên một trang

Mục lục khóa học.jpg

Hình 4: Di chuyển giữa các chủ đề bằng cách chọn trên mục lục khóa học

Một diễn đàn thông báo tin tức đặc biệt sẽ xuất hiện trong các khóa học định dạng theo tuần và theo chủ đề. Đây là nơi để giảng viên gửi thông báo cho học viên xem. Theo mặc đinh, tất cả học viên đã đăng ký diễn đàn này đồng thời sẽ nhận được thông báo qua email.

Trong cài đặt giao diện của khóa học, bạn có thể quyết định số lượng mục tin tức mà bạn muốn hiển thị trong diễn đàn thông báo. Nếu bạn đặt số lượng mục tin thành 0 thì hộp chứa tin tức thông báo sẽ không xuất hiện.

Bạn có thể khám phá các tùy chọn khác trong cài đặt khóa học bằng cách nhấp vào và mở rộng chúng. Ví dụ, nếu bạn nhấp và mở rộng phần “Sửa tên các vai trò” - tùy chọn khi bạn không muốn gọi học viên của mình là "học sinh" và bạn muốn đổi một cái tên khác chẳng hạn như "học viên". Sau khi thay đổi, "học viên" là tên vai trò mới sẽ xuất hiện trong khóa học của bạn. Bạn cũng có thể gắn thẻ khóa học của mình để giúp những học viên mới dễ dàng tìm kiếm. Cuối cùng nhớ nhấn lưu khóa học nhé.