Skip to main content

Làm thế nào để chỉnh sửa các học phần trong nội dung khóa học?

Trong giao diện khóa học, giảng viên có thể bật chế độ chỉnh sửa trong khóa học của mình bằng cách nhấp vào nút “Bật chế độ chỉnh sửa” - “Turn editing on”. Tại đây, bạn có thể nhanh chóng đổi tên các học phần có sẵn. Ví dụ, để đổi tên học phần “Chủ đề 1” thành tên phù hợp hơn, bạn hãy nhấp vào biểu tượng bút chì, nhập tên mới và nhấn Enter. 

Edit tên học phần.jpg

Hình 1: Chỉnh sửa tên học phần

Nếu bạn nhấp vào “Chỉnh sửa” và sau đó chọn “Chính sửa cài đặt”, bạn có thêm nội dung mô tả tóm tắt cho học phần hoặc chủ đề đó. Khi nhấp vào “Lưu thay đổi” ở dưới cùng, bạn có thể thấy học phần đã được đổi tên và tên của nó cũng được hiển thị trên thanh điều hướng ở bên trái. 

Ngoài ra, giảng viên có thể kéo thả để thay đổi các học phần, chủ đề học. Ví dụ di chuyển “Chủ đề 2”, chưa được đổi tên, lên trên “Chủ đề 1” đã được đổi tên thành “Reading” (xem video hướng dẫn).

Để xóa một học phần, bạn nhấp vào biểu tượng thùng rác ở menu "Chỉnh sửa" của học phần đó, thao tác này sẽ xóa mọi hoạt động có trong học phần, nhưng bạn có thể khôi phục lại chúng từ menu “Thùng rác” trong biểu tượng bánh răng. 

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều học phần mới trong khóa học của mình một cách nhanh chóng bằng cách nhấp vào dấu cộng và quyết định xem khóa học bạn muốn có bao nhiêu học phần. Ví dụ như khóa học đang có 3 học phần và bạn nhấp vào dấu cộng, thêm một học phần, thì bây giờ bạn đã có 4 học phần trong khóa học của mình.