Skip to main content

Kéo thả thêm tài liệu vào khóa học

Có hai cách thức để thêm tài liệu như tệp thuyết trình hoặc tệp văn bản vào khóa học. Cách thứ nhất, đơn giản là kéo và thả tệp thẳng vào trang khóa học, cách thứ hai là sử dụng “Trình chọn hoạt động” - “Activity chooser” và “Trình chọn tệp” -  “File picker”.

Cả hai cách đều cần bạn bật chế độ chỉnh sửa và trình duyệt sẽ hiển thị thông báo rằng bạn có thể kéo và thả tệp. Nếu bạn không thấy thông báo đó, hãy yêu cầu quản trị viên giúp đỡ.

Cách 1: Thêm tài liệu bằng thao tác kéo thả file vào khóa học

Bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột trên tệp thuyết trình, nhấp vào và giữ nó rồi kéo tệp đến khóa học mà bạn muốn. Hộp thông báo sẽ xuất hiện và sau đó tệp sẽ tự động được tải lên. Nếu bạn lỡ chọn sai khóa học cũng không sao vì chúng ta vẫn có thể di chuyển tệp bằng cách kéo và thả. Trong trường hợp bạn có một trang khóa học rất dài, bạn có thể nhấp vào biểu tượng di chuyển và chọn nơi bạn muốn di chuyển tệp đến.

Thêm tệp vào khóa học bằng cách kéo thả trực tiếp.jpg

Hình 1: Thêm tệp vào khóa học bằng cách kéo thả trực tiếp

Có thể kéo và thả nhiều tệp cùng một lúc bằng cách nhấp và chọn tất cả chúng. Ngoài ra, nếu bạn lưu trữ các tệp của mình trong một thư mục, bạn có thể kéo toàn bộ thư mục đó vào khóa học. Nhưng trước tiên, bạn cần phải nén thư mục và sau khi bạn kéo thả thư mục vào, bạn sẽ được nhắc giải nén đồng thời hệ thống sẽ hiển thị thư mục có các tệp của bạn bên trong.

Cách 2: Thêm tài liệu từ trình chọn tệp

Trong học phần mà bạn muốn tải tài liệu lên, đầu tiên bạn nhấp vào link “Thêm một hoạt động hoặc tài liệu” - “Add an activity or resource”. Link đó đưa bạn đến trình chọn hoạt động và bạn nhấp chọn “File”. Đặt tên là bước rất quan trọng vì tên tài liệu là những gì học viên sẽ thấy trên trang khi truy cập vào khóa học. Bạn có thể thêm hoặc không thêm mô tả nhưng nếu bạn muốn nó hiển thị trên trang khóa học, hãy đánh dấu vào ô vuông ngay cạnh. 

Sau đó, bạn đến “Trình quản lý tệp” - “File manager”, bạn chỉ cần kéo tệp thẳng vào đây, hoặc bạn có thể nhấp vào nút “Thêm” và sau đó bạn sẽ được chuyển đến “Trình chọn tệp - File picker”. 

Thêm tệp vào khóa học từ trình chọn tệp.jpg

Hình 2: Thêm tệp vào khóa học từ trình chọn tệp

Tiếp theo, bạn có thể chọn hoặc duyệt một tệp bằng cách nhấp để tìm tệp bạn muốn. Bạn có thể thay đổi tên của tài liệu và điều đó không bắt buộc. 

Một số cài đặt khác, chẳng hạn như cài đặt “Appearance”, tại đây bạn có thể chọn hiển thị kích thước của tài liệu, điều này sẽ hữu ích nếu học viên của bạn có kết nối internet kém. Khi tài liệu được tải lên, kích thước của tệp cũng sẽ được hiển thị. Khi bạn lưu và quay lại khóa học sau đó, bạn có thể thấy tệp của mình được hiển thị trên trang cùng với ngày đăng tải của nó.