Skip to main content

Hướng dẫn tạo khóa học hoặc lớp học mới từ menu quản trị viên

Nếu bạn là quản trị viên của trường, bạn cũng có thể tạo khóa học mới từ menu quản trị viên.

 

Tại bảng điều khiển, bạn chọn "Quản Trị Viên" từ menu điều hướng  

Với mỗi trường khác nhau, bạn sẽ thấy tên trường của mình hiển thị ra khác  

 

Chọn vào tên trường của bạn 

 

 

Bạn có thể thấy danh sách các khoá học của toàn trường hiển thị như trên màn hình. Bạn cũng đồng thời nhận thấy thêm cột "Đơn vị tuyến dưới". Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về "đơn vị tuyến dưới"

 

Để tạo khoá học mới, bạn nhấn vào nút "+ Khóa học" ở góc bên phải phía trên, sau ô tìm kiếm khóa học. Bạn sẽ thấy cửa sổ khai báo thông tin khoá học cần khởi tạo

 

  • Tên khóa học: Đặt theo tên của khóa hoặc lớp mà bạn muốn.
  • Mã tham chiếu: Bạn có thể đặt bất cứ mã nào, không viết có khoảng cách.
  • Đơn vị tuyến dưới: Bạn chọn đơn vị tuyến dưới mà bạn muốn đưa khoá học đó vào.
  • Học kỳ mặc định: Chọn học kỳ mà bạn muốn khoá học của bạn sẽ chạy trong thời gian đó. Tìm hiểu thêm về quản lý học kỳ của nhà trường
  • Category Instance: không bắt buộc. Chỉ sử dụng khi bạn thiết kế chương trình giảng dạy lớn. Sử dụng cho các trường học trực tuyến lớn hoặc trường đại học trực tuyến.
  • Tiến trình khoá học: không bắt buộc. Chỉ sử dụng khi bạn thiết kế chương trình giảng dạy lớn. Sử dụng cho các trường học trực tuyến lớn hoặc trường đại học trực tuyến.

 

Nhấn "Thêm khoá học" sau khi khai báo để hoàn thành tiến trình.