Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng "Trình chọn file - File picker" để thêm các tệp vào khóa học

Trong video này, chúng ta sẽ khám phá “Trình chọn file - File picker” và cách giảng viên sử dụng công cụ này để thêm tệp vào khóa học. Bạn có thể thấy “Trình chọn file” nếu bạn tải tệp lên bằng công cụ “Chọn thêm hoạt động - Activity chooser” hoặc nếu bạn đang ở trong trình soạn thảo văn bản và muốn thêm hình ảnh thông qua biểu tượng hình ảnh. Bạn cũng có thể thấy trình chọn file khi muốn thêm tệp phương tiện như âm thanh, video thông qua biểu tượng “Media” hoặc bạn nhấp vào biểu tượng H5P và tải lên tệp H5P.

Trình chọn file.jpg

Hình 1: Trình chọn file - File picker

Bạn có thể truy cập “Trình chọn file” bằng cách nhấp vào nút “Thêm”. Những gì bạn thấy ở menu bên trái được gọi là kho lưu trữ. Bạn có thể nhấn vào từng mục, xem các tệp có sẵn và lựa chọn tệp phù hợp để thêm vào khóa học. Cách bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất là “Upload a file”. Điều này sẽ cho phép bạn truy cập tài liệu của mình từ máy tính hoặc ổ USB. 

Các tệp gần đây - Recent files” hiển thị cho bạn một số tệp mà bạn đã tải lên gần đây. Hệ thống sẽ chỉ hiển thị hình ảnh cho bạn nếu bạn muốn tải lên một hình ảnh thông qua biểu tượng hình ảnh; nếu bạn muốn tải lên một tệp âm thanh bằng cách sử dụng biểu tượng Media, nó sẽ chỉ hiển thị cho bạn các tệp phương tiện. Vùng quản lý riêng tư cho phép bạn truy xuất các tệp đã tải lên trước đó trong không gian tệp riêng tư cá nhân của mình.

Trình tải xuống URL cho phép bạn thêm vào một weblink và hệ thống sẽ tải xuống cho bạn những hình ảnh trên trang web đó. Các link hoặc kho lưu trữ khác sẽ xuất hiện theo các cài đặt mà quản trị viên đã bật. Ví dụ, bạn có thể truy cập “Wikimedia” nếu bạn muốn tìm một hình ảnh với mô tả kích thước cụ thể hoặc tìm với kho lưu trữ như Google Drive, OneDrive, Dropbox hoặc ngân hàng nội dung. Ngân hàng nội dung tại đây đồng thời cũng chính là ngân hàng nội dung trong ngăn điều hướng nơi giảng viên có thể tạo hoặc tải lên các hoạt động tương tác đa chiều H5P. 

Các tệp trong “Trình chọn file” có thể được hiển thị theo ba cách khác nhau và nếu nhấp vào “Các tệp gần đây - Recent files”, bạn có thể thấy cách thức hoạt động. Nếu bạn nhìn ở ngoài cùng bên phải, các tệp được hiển thị giống như một cái cây. Nút ở giữa hiển thị tệp với chi tiết về kích thước, loại, thời điểm tệp được sửa đổi lần cuối và nút thứ ba hiển thị chúng dưới dạng biểu tượng loại tệp. Trong ví dụ này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là tệp PDF và đây là một tài liệu Word.