Skip to main content

Hướng dẫn giảng viên làm quen với hệ thống MGE

Với hệ thống MGE, giảng viên có thể tạo và quản lý các tài liệu trong khóa học của mình, đồng thời có thể thay đổi bố cục của trang khóa học và quản lý việc ghi danh vào khóa học. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn giảng viên làm quen với hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến MGE.

1. Xây dựng khóa học

Trang khóa học trên hệ thống MGE là nơi giảng viên có thể xây dựng chương trình dạy học, thêm các tài liệu giảng dạy và các hoạt động yêu cầu học viên thực hiện. Một giảng viên có thể sở hữu nhiều khóa học khác nhau và một khóa học có thể do hơn một giảng viên tham gia quản lý.

tạo khóa học.png

Giao diện một khóa học mẫu

Khối điều hướng.png

Khối điều hướng và khối quản trị trong hệ thống học trực tuyến MGE

Giao diện khóa học có thể trình bày dưới dạng học phần theo tuần hoặc theo chủ đề. Giảng viên hay học viên có thể cài đặt hiển thị tất cả học phần cùng một lúc hoặc hiển thị từng bài một. Xem “Cài đặt khóa học để biết thêm thông tin, hoặc xem video Làm thế nào để tạo và tùy chỉnh khóa học cơ bản?

Các học phần có thể được đổi tên bằng cách bật chế độ chỉnh sửa và nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa ngay bên dưới tên học phần. Giáo viên có thể thay đổi vị trí các học phần bằng thao tác kéo thả hoặc thêm học phần bằng cách nhấp vào dấu “+” bên dưới học phần. Hãy đọc thêm “Trang khóa học để nắm rõ các thao tác tùy chỉnh khóa học nhé.

Ngoài ra, giảng viên và học viên cũng có thể thêm các khối thành phần vào bên phải, bên trái hoặc cả hai bên của khu vực học. Để biết thêm các cài đặt các khối thành phần, bạn có thể xem thêm tại Block”.

2. Đăng ký ghi dành vào khóa học

Một học viên đã có tài khoản trên hệ thống MGE có nhiều phương thức để ghi danh tham gia vào khóa học.

Ghi danh khóa học.png

Các phương thức để học viên có thể ghi danh vào khóa học

nhiều phương thức đăng ký tham gia vào khóa học tùy thuộc vào cài đặt của quản trị viên. Giảng viên hay quản trị viên có thể thêm các học viên vào khóa học một cách tự động, theo phương pháp thủ công hoặc học viên có thể tự đăng ký. Để thêm học viên theo cách thủ công, quản trị viên có thể vào menu “Danh sách học viên” trong mục điều hướng và nhấn vào nút “Ghi danh vào khóa học”. Tiếp đó, bạn có thể chọn tên thành viên và chọn vai trò học viên cho người học.

  • Nếu cài đặt "Truy cập với tư cách khách mời" thì người dùng chỉ có thể xem khóa học và tài liệu và không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào.
  • Mã kích hoạt khóa học có thể được sử dụng trong trường hợp cài đặt "Học viên tự đăng ký". Chỉ có những học viên sở hữu mã kích hoạt mới được phép truy cập vào khóa học.

Cùng xem video "Cho phép học viên truy cập khóa học” để nắm rõ hơn các thao tác đăng ký ghi danh vào khóa học trong hệ thống đào tạo MGE nhé.

3. Báo cáo điểm số

Giảng viên có thể xem báo cáo điểm số của học viên bao gồm điểm ghi nhận từ “bài tập về nhà”, “bài tập trả lời nhanh - quiz”, “hoạt động đánh giá chéo”,...

Sổ điểm.png

Xem báo cáo điểm số của học viên

Các hoạt động khác trong khóa học như "diễn đàn thảo luận", "cơ sở dữ liệu" và "bảng chú giải thuật ngữ" nếu được xếp loại đánh giá cũng sẽ thể hiện trong sổ điểm.

Giảng viên có thể tạo và quản lý dễ dàng các sổ điểm tại "Quản lý khóa học > Điểm số > Cài đặt > Phân loại và sổ điểm". Tính năng của hệ thống MGE cho phép giảng viên nhập và xuất dữ liệu điểm dễ đàng.

4. Theo dõi tiến độ học của học viên

Tiến độ học được thể hiện bởi các hộp kiểm hiển thị bên cạnh từng hoạt động. Học viên có thể đánh dấu thủ công hoặc hệ thống sẽ tự đánh dấu nếu những tiêu chí được đặt ra cho hoạt động đó đã được đáp ứng.

Tiến độ học.png

Theo dõi tiến độ học tập của học viên

Tính năng này có thể kết hợp với Đánh dấu hoàn thành khóa học”. Do đó, khi các hoạt động nhất định trong khóa học đã hoàn thành hoặc đạt điểm yêu cầu, khóa học sẽ tự động được đánh dấu là đã hoàn thành cho học viên. Huy hiệu chứng nhận sẽ được cấp theo cách thủ công hoặc dựa trên tiêu chí hoàn thành để ghi nhận thành tích của học viên.

5. Hạn chế quyền truy cập:

Không phải lúc nào giảng viên cũng cho phép hiển thị tất cả tài nguyên học tập cho mọi học viên. Một khóa học có thể cài đặt để chỉ hiển thị một số nội dung học nhất định trong một số thời điểm, cho một số nhóm học viên nhất định hoặc dựa trên kết quả đạt được trong các hoạt động học tập trước đó để hiển thị các nội dung học kế tiếp.

Hạn chế quyền truy cập.png

Cài đặt hạn chế quyền khóa học

Các học phần có thể được ẩn thủ công bằng cách nhấn vào biểu tượng “Ẩn” khi đã bật chế độ chỉnh sửa. Cài đặt cho phép bạn chọn khi nào và cách học phần đó sẽ hiển thị và khi nào thì ẩn nó đi hoàn toàn hoặc hiển thị dưới dạng màu xám nhạt giới hạn bởi các điều kiện truy cập.