Skip to main content

Giảng viên thêm khối công cụ vào giao diện trang học trực tuyến

Giảng viên có thể thêm các khối công cụ vào bên cạnh khu vực làm việc chính của mình. Các khối công cụ sẽ bổ sung thêm những báo cáo thống kê, các thông báo vào khóa học của bạn. Bạn có thể thêm khối công cụ bằng cách bật chỉnh sửa rồi nhấp vào link thêm khối trong mục điều hướng.

Sau khi được thêm, các khối công cụ có thể bị ẩn hoặc bị xóa khỏi khóa học bằng cách nhấn chọn menu bánh răng. Bạn có thể thay đổi vị trí của khối công cụ trên giao diện học bằng cách giữ biểu tượng hình chữ thập và chỉ cần kéo và thả chúng đến vị trí bạn muốn.