Skip to main content

Cách thêm hình ảnh vào khóa học

Giảng viên có thể thêm hình ảnh vào một hoạt động hoặc một tài liệu thông qua trình chỉnh sửa văn bản Atto Editor hoặc thêm chúng trực tiếp vào trang khóa học. Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn có quyền thêm hình ảnh và những hình ảnh đó không vi phạm về vấn đề bản quyền hoặc bạn đã tự tạo ra chúng. Lưu ý đảm bảo kích thước phù hợp của hình ảnh trước khi chúng được tải lên hệ thống. 

Hình ảnh có thể được tải lên bằng cách kéo và thả. Nếu bạn không dùng được tính năng kéo và thả thì có thể tải hình ảnh lên theo cách thủ công từ biểu tượng hình ảnh trong thanh công cụ Atto. Nhấp vào biểu tượng hình ảnh trên thanh công cụ và nhấp vào “Tải lên một tệp - Upload a file”, tìm kiếm và chọn hình ảnh trong máy tính của bạn. Hình ảnh có thể được lưu với một tên khác và thay đổi tên tác giả nếu bạn muốn.

Nếu giảng viên muốn thêm hình ảnh trực tiếp trên vào khóa học, bạn có thể kéo và thả hình ảnh đó từ máy tính của mình. Tiếp đó, hãy chọn một “Nhãn - Label”. Hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh của bạn trong nhãn dán đó.