Skip to main content

Xây dựng bài kiểm tra trong hệ thống đào tạo MGE

Tính năng câu hỏi (quiz) giúp giảng viên xây dựng các bài kiểm tra online, các bộ câu hỏi đánh giá năng lực trong hệ thống MGE.

Ngân hàng câu hỏi

1. Sơ lược về ngân hàng câu hỏi Tính năng này cho phép giảng viên tạo, xem trước và chỉnh sửa câ...

Quản lý danh mục câu hỏi

1. Thế nào là danh mục câu hỏi? Bạn có thể tưởng tượng danh mục câu hỏi như một thư mục trên máy...

Câu hỏi trắc nghiệm

Nền tảng MGE cung cấp cho giảng viên nhiều sự linh hoạt khi tạo các loại câu hỏi bài tập trong kh...

Câu hỏi ghép nối

Câu hỏi ghép nối cho phép học viên nối các nội đề tương thích với nhau để tạo thành những câu khẳ...

Câu hỏi trả lời ngắn

Trong một câu hỏi trả lời ngắn, học viên sẽ nhập một từ hoặc cụm từ vào khung đáp án để trả lời c...

Câu hỏi đáp án đúng/ sai

Đối với loại câu hỏi đáp án đúng/ sai, một học viên chỉ có hai lựa chọn trả lời cho loại câu hỏi ...

Câu hỏi mô tả

Trang câu hỏi Mô tả chỉ hiển thị một số văn bản (và có thể là đồ họa) mà không yêu cầu câu trả lờ...

Câu hỏi tự luận

1. Thế nào là câu hỏi tự luận? Câu hỏi tự luận cung cấp tùy chọn trả lời bằng cách tải một hay n...

Câu hỏi trả lời bằng đáp án số

1. Tìm hiểu về câu trả lời bằng đáp án số Về cơ bản, câu hỏi trả lời bằng đáp án số giống với câ...

Câu hỏi dạng tính toán

Câu hỏi dạng tính toán cho phép giảng viên tạo những câu hỏi với phép toán bằng số riêng lẻ bằng ...

Câu hỏi dạng tính toán đơn giản

Câu hỏi dạng tính toán đơn giản cho phép giảng viên tạo các bài toán riêng lẻ với kết quả là giá ...

Câu hỏi tính toán nhiều lựa chọn

1. Thế nào là câu hỏi tính toán nhiều lựa chọn? Giống với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn thô...