Thêm một trang tài liệu vào khóa học

Mặc dù việc tải các tài liệu khóa học lên hệ thống rất dễ dàng, nhưng nếu bạn có thể thêm chúng trực tiếp thông qua dạng Book hoặc Page thì càng tốt. Vì người học có thể đọc trực tiếp tài liệu trên hệ thống mà không cần phải có cùng chương trình phần mềm với giáo viên đang sử dụng và không cần tải xuống bất cứ thứ gì, lại cực kỳ thuận tiện khi sử dụng trên điện thoại.

Để thêm tài liệu bằng Book hoặc Page, đầu tiên bạn cần bật chế độ chỉnh sửa và trong học phần muốn thêm tài liệu, nhấp vào “Add an activity or resource”. Thao tác này sẽ hiển thị “Activity chooser” với tài liệu Book cho phép thêm một loạt các trang mà bạn có thể nhập thông tin cơ bản hoặc chúng ta có thể sử dụng Page.

Nhấp một lần nữa để chuyển thẳng đến màn hình thiết lập hoặc nhấp vào biểu tượng thông tin để biết thêm chi tiết, sau đó nhấp vào nút “Add”. Tên là nơi bạn nhập tiêu đề mà người học sẽ thấy trên trang khóa học, sau đó là mô tả và nếu bạn muốn mô tả hiển thị trên trang, đánh dấu vào ô này. Hộp nội dung là nơi bạn nhập hoặc thêm thông tin trang của mình. Nếu bạn có sẵn một văn bản đơn giản để thêm vào khóa học của mình thì việc này sẽ nhanh hơn và tốt hơn nhiều so với việc nhập văn bản đó vào chương trình xử lý văn bản và tải nó lên, đồng thời bạn cũng có thể thêm hình ảnh và tệp âm thanh vào một trang.

Cuối cùng nhấp vào “Save and return to course”, và ai cũng có thể mở và truy cập khóa học chào mới này dù sử dụng bất kỳ thiết bị, hay bất kỳ phần mềm nào - và lưu ý rằng bạn có thể nhanh chóng cập nhật trang bằng cách nhấp vào tên của trang, sau đó nhấp vào bánh răng bên trong để chỉnh sửa cài đặt.


Revision #1
Created 26 October 2021 05:22:33 by Admin MGE
Updated 26 October 2021 05:22:56 by Admin MGE