Skip to main content

MGE - Hướng dẫn tạo và quản lý khóa học cho giảng viên

Các khóa học là không gian nơi giảng viên thêm tài liệu học tập và hoạt động cho học sinh theo một lĩnh vực/ môn học nhất định. Khóa học có thể được tạo bởi quản trị viên, người tạo khóa học hoặc người quản lý. Sau đó, giảng viên có thể thêm nội dung và sắp xếp lại theo nhu cầu của mình.

Với hệ thống MGE, giảng viên có thể tạo và quản lý các khóa học theo nhiều danh mục, tùy chỉnh nội dung học với nhiều loại hoạt động đa dạng.

Hướng dẫn giảng viên làm quen với hệ thống MGE

Với hệ thống MGE, giảng viên có thể tạo và quản lý các tài liệu trong khóa học của mình, đồng thờ...

Thêm một khóa học mới

Nếu bạn được cấp vai trò "giảng viên", bạn sẽ không thể tự thêm khóa học mới. Để tạo thêm khóa họ...

Cách xóa khóa học

Tương tự như tạo thêm khóa học mới, vai trò giáo viên không có quyền xóa khóa học. Chỉ "quản trị ...

Sắp xếp các khóa học trong danh mục khóa học

Để sắp xếp các khóa học trong danh mục, "quản trị viên - administrator” hay "người quản lý - mana...

Làm thế nào để tùy chỉnh một khóa học cơ bản?

Là một giảng viên, bạn có quyền kiểm soát về cách khóa học của mình hiển thị như thế nào với họ...

Làm thế nào để chỉnh sửa các học phần trong nội dung khóa học?

Trong giao diện khóa học, giảng viên có thể bật chế độ chỉnh sửa trong khóa học của mình bằng c...

Thêm và chỉnh sửa nội dung văn bản với công cụ Atto Editor

Atto Editor sẽ chứa nhiều biểu tượng mà bạn có thể đã biết từ việc xử lý văn bản trên máy tính ...

Kéo thả thêm tài liệu vào khóa học

Có hai cách thức để thêm tài liệu như tệp thuyết trình hoặc tệp văn bản vào khóa học. Cách thứ ...

Cách thêm hình ảnh vào khóa học

Giảng viên có thể thêm hình ảnh vào một hoạt động hoặc một tài liệu thông qua trình chỉnh sửa v...

Hướng dẫn sử dụng "Trình chọn file - File picker" để thêm các tệp vào khóa học

Trong video này, chúng ta sẽ khám phá “Trình chọn file - File picker” và cách giảng viên sử dụn...

Tạo một hoạt động hoặc tài liệu trong khóa học

Hệ thống MGE hỗ trợ việc dạy học của giảng viên, chuyên gia đào tạo với rất nhiều loại hoạt độn...

Tạo tài liệu ebook trong khóa học

Trong hệ thống MGE, “Sách điện tử - Book” là một chuỗi các trang được gắn kết với nhau. Bạn có ...

Thêm weblink hoặc URL vào khóa học

Với MGE, việc hiển thị cho tất cả học viên link đến các trang web hoặc link đến các tệp được tả...

Chèn thêm tệp âm thanh và video vào khóa học

Trong hệ thống MGE, để hiển thị các tệp âm thanh như mp3, tệp video như mp4, mov hoặc các tệp đ...

Giảng viên thêm khối công cụ vào giao diện trang học trực tuyến

Giảng viên có thể thêm các khối công cụ vào bên cạnh khu vực làm việc chính của mình. Các khối ...

Thêm một trang tài liệu vào khóa học

Mặc dù việc tải các tài liệu khóa học lên hệ thống rất dễ dàng, nhưng nếu bạn có thể thêm chúng t...