Skip to main content

MGE - Hướng dẫn ghi danh học viên vào khóa học - nhóm học

Làm thế nào để doanh nghiệp quản lý các nhóm đào tạo theo từng phòng ban, vị trí công việc? Làm thế nào để giúp trường học đơn giản hóa quy trình quản lý các chuyên ngành, lớp học trên hệ thống E-learning? Hãy cùng MGE tìm thiểu các thao tác quản lý nhóm và ghi danh học viên vào khóa học, nhóm học tập nhé.